MTANGAZAJI

MABADILIKO KATIKA BARAZA LA MAWAZIRI KIVULI NA WIZARA KIVULI

BARAZA LA MAWAZIRI KIVULI NA MABADILIKO YA WIZARA KIVULI
No.
WIZARA KIVULI
WIZARA YA SERIKALI
KAMATI HUSIKA YA BUNGE
WAZIRI KIVULI
NAIBU WAZIRI
1.
OFISI YA WAZIRI MKUU
OFISI YA WAZIRI MKUU
-SHERIA NA KATIBA,
-FEDHA ,UCHUMI +MIPANGO
KUB- FREEMAN A.MBOWE

2.

WAZIRI WA NCHI OFISI YA WAZIRI MKUU
1.SERA,URATIBU NA BUNGE
2.UWEKEZAJI NA UWEZESHAJI
3. TAMISEMI—
ELIMU
-TAWALA ZA MIKOA
-do-
DAVID ERNEST SILINDE

-
3.
MIUNDOMBINU
UJENZI NA UCHUKUZI
MIUNDOMBINU
SAID ARFI
PAULINE GEKUL
4

WAZIRI WA NCHI OFISI YA RAIS
OFISI YA RAIS
1-UTAWALA BORA
2-MAHUSIANO NA URATIBU
3- MENEJIMENT YA UTUMISHI WA UMMA
-SHERIA NA KATIBA.
-FEDHA NA UCHUMI
PROF. KULIKOYELA KAHIGI

-
5.
FEDHA UCHUMI NA MIPANGO
WIZARA YA FEDHA
FEDHA NA UCHUMI
ZITTO KABWE
CHRISTINA MUGHWAI
6.
KATIBA SHERIA NA MUUNGANO
KATIBA NA SHERIA+OFISI YA MAKAMU WA RAIS MUUNGANO
SHERIA NA KATIBA
TUNDU A.LISSU
-
7.
MALIASILI,UTALII NA MAZINGIRA
MALIASILI NA UTALII+OFISI YA MAKAMU WA RAIS MAZINGIRA
MALIASILI NA MAZINGIRA
MCH.PETER MSIGWA
-
8.
MAMBO YA NDANI YA NCHI
MAMBO YA NDANI
MAMBO YA NJE ULINZI NA USALAMA
VICENT NYERERE
-
9.
MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO WA AFRIKA YA MASHARIKI
MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA+ USHIRIKIANO WA AFRIKA YA MASHARIKI
MAMBO YA NJE ULINZI NA USALAMA
EZEKIAH D.WENJE
RAYA IBRAHIM KHAMIS
10.
ULINZI NA JKT
ULINZI NA JKT
MAMBO YA NJE ULINZI NA USALAMA
MCH.ISRAEL NATSE
-
11.
MAJI,MIFUGO NA UVUVI
MAJI NA UMWAGILIAJI+ MAENDELEO YA MIFUGO NA UVUVI
KILIMO ARDHI NA MAJI
SYLVESTER M.KASULUMBAYI
SABREENA HAMZA
SUNGURA
12.
KAZI,HABARI,UTAMADUNI NA MICHEZO
HABARI,VIJANA NA MICHEZO+ KAZI NA AJIRA
MAENDELEO YA JAMII
JOSEPH O.MBILINYI
CECILIA PARESSO
13.
NISHATI NA MADINI
NISHATI NA MADINI
NISHATI NA MADINI
JOHN MNYIKA
-


14.
VIWANDA NA BIASHARA
VIWANDA NA BIASHARA
VIWANDA NA BIASHARA
HIGHNESS KIWIA
-
15.
AFYA, JINSIA NA JAMII
AFYA NA USTAWI WA JAMII+MAENDELEO YA JAMII JINSIA NA WATOTO
-HUDUMA ZA JAMII
-MAENDELEO YA JAMII
DR. GERVAS MBASSA
CONCHESTA RWAMLAZA
16.
ELIMU,SAYANSI NA TEKNOLOJIA
ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI + SAYANSI TEKNOLOJIA NA MAWASILIANO
-HUDUMA ZA JAMII
-MIUNDOMBINU
SUZAN A.LYIMO
JOSHUA NASSARI
17.
KILIMO NA USHIRIKA
KILIMO, CHAKULA NA USHIRIKA
KILIMO, MIFUGO NA MAJI
ROSE SUKUM KAMILI
-
18.
ARDHI,NYUMBA NA MAKAZI
ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI
ARDHI, MALIASI NA MAZINGIRA
HALIMA MDEE
-

No comments

Mtazamo News . Powered by Blogger.